เชียงราย
เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
เวียง
งิ้ว
ปล้อง
เชียงเคี่ยน
ตับเต่า
หงาว
สันทรายงาม
ศรีดอนไชย
หนองแรด
แม่ลอย
พาน
ป่าแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงป่าเป้า
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
กิ่งเวียงเชียงรุ้ง
กิ่งดอยหลวง

อำเภอเทิง

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงราย

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 ตำบล , 102 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เวียง , งิ้ว , ปล้อง , เชียงเคี่ยน , ตับเต่า , หงาว , สันทรายงาม , ศรีดอนไชย , หนองแรด , แม่ลอย

จำนวนประชากรใน อำเภอเทิง
  จำนวนหลังคาเรือน : 12,125 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 45,028 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 5,114 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,961 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,827 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 216 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 98 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 10,380 คน   จำนวนผู้พิการ : 628 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเทิง
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 1 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 21 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 0 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 29 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเทิง
 
ต.เวียง   57160    
ต.งิ้ว   57160   (*ยกเว้น หมู่ที่ 5,7,12,13,17,19 และ 23 ใช้รหัส 57230)
ต.ปล้อง   57230    
ต.เชียงเคี่ยน   57230    
ต.ตับเต่า   57160    
ต.หงาว   57160    
ต.สันทรายงาม   57160    
ต.ศรีดอนไชย   57230    
ต.หนองแรด   57230    
ต.แม่ลอย   57230    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()