เชียงราย
เมืองเชียงราย
เวียง
รอบเวียง
บ้านดู่
นางแล
แม่ข้าวต้ม
แม่ยาว
สันทราย
แม่กรณ์
ห้วยชมภู
ห้วยสัก
ริมกก
ดอยลาน
ป่าอ้อดอนชัย
ท่าสาย
ดอยฮาง
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ป่าแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงป่าเป้า
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
กิ่งเวียงเชียงรุ้ง
กิ่งดอยหลวง

อำเภอเมืองเชียงราย

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงราย

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 ตำบล , 174 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เวียง , รอบเวียง , บ้านดู่ , นางแล , แม่ข้าวต้ม , แม่ยาว , สันทราย , แม่กรณ์ , ห้วยชมภู , ห้วยสัก , ริมกก , ดอยลาน , ป่าอ้อดอนชัย , ท่าสาย , ดอยฮาง

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองเชียงราย
  จำนวนหลังคาเรือน : 23,591 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 79,435 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 11,581 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 5,070 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,730 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 536 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 260 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 16,415 คน   จำนวนผู้พิการ : 740 คน
 
 
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
วัดร่องขุ่น
วัดพระแก้ว
ไร่แม่ฟ้าหลวง
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
โรบินสัน เชียงราย
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองเชียงราย
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 1 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 3 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 16 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 41 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 3 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 25 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 85 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 13 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 187 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองเชียงราย
 
ต.เวียง   57000    
ต.รอบเวียง   57000    
ต.บ้านดู่   57100    
ต.นางแล   57100    
ต.แม่ข้าวต้ม   57100    
ต.แม่ยาว   57100    
ต.สันทราย   57000    
ต.แม่กรณ์   57000    
ต.ห้วยชมภู   57000    
ต.ห้วยสัก   57000    
ต.ริมกก   57100    
ต.ดอยลาน   57000    
ต.ป่าอ้อดอนชัย   57000    
ต.ท่าสาย   57000    
ต.ดอยฮาง   57000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()